TWÓJ ZAWÓD

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, zapraszają do udziału w konkursie filmowym  „TWÓJ ZAWÓD”. Do udziału zapraszamy młodocianych pracowników realizujących naukę  w zawodach...

Jakie znasz zawody?

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu. Do udziału zapraszamy:...

Konkursu „Z Samorządem na TY”

Wielkopolski Konkurs październik – grudzień 2021 r. Zapraszamy na konkurs organizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie wraz z pozostałymi Centrami w siedzibami w  Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu w partnerstwie z...
Skip to content