TWÓJ ZAWÓD

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, zapraszają do udziału w konkursie filmowym  „TWÓJ ZAWÓD”. Do udziału zapraszamy młodocianych pracowników realizujących naukę  w zawodach...

Jakie znasz zawody?

Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie organizuje Ogólnopolski Konkurs „Jakie znasz zawody?”, którego realizatorem jest Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, a pomysłodawcą konkursu jest Fundacja Społeczeństwo i Gospodarka w Poznaniu. Do udziału zapraszamy:...
Skip to content