Zawodowcy otwarci na Europę

Nazwa projektu: „Zawodowcy otwarci na Europę” Współfinansowany: z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy: 2020-1-PL01-KA102-079325 Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-079325 Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego. Cele...
Skip to content