BADANIE ANKIETOWE DOT. DORADZTWA ZAWODOWEGO

Dziś rozpoczynamy badanie doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w regionie. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w ramach działań statutowych wspiera system doradztwa zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej na różnych poziomach...
Skip to content