KONFERENCJA: ZAWODOWCEM BYĆ!

Przygotowaniu młodych „zawodowców” do wyzwań rynku pracy,  promocji edukacji zawodowej oraz przedsięwzięć realizowanych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności,  poświęcono wczorajszą konferencję „Zawodowcem być”. Organizatorem...
Konferencja “ZAWODOWCEM BYĆ!”

Konferencja “ZAWODOWCEM BYĆ!”

Sza­now­ni Pań­stwo, za­pra­sza­my do udzia­łu w kon­fe­ren­cji „Za­wo­dow­cem by­ć”, któ­ra od­bę­dzie się 17 pa­ździer­ni­ka 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, ul. Prze­my­sło­wa 3D o godz. 9.30. Spotkanie jest skierowane do nauczycieli i dyrektorów...
Skip to content