Europa otwarta na zawodowców

Nazwa projektu: „Europa otwarta na zawodowców”  Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach przyznanej Akredytacji w Programie Erasmus+ 2021-2027. Nr Umowy / Nr Projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000008768 Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości...
Skip to content