Nazwa projektu: „Zawodowo – Kulturowo”

Nr Umowy / Nr Projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000060375

Współfinansowany przez Unię Europejską realizowany w ramach programu Erasmus+ 2021-2027.

Aktualności

 Cele projektu są zgodne z Planem Erasmusa na lata 2021- 2027 i obejmują:

 Cele strategiczne:

umiędzynarodowienie sektora kształcenia zawodowego w Wielkopolsce  Wschodniej.

Cele operacyjne:

kształcenie nauczycieli zawodu oraz osób organizujących kształcenie zawodowe za granicą,

większa liczba miejsc stażowych za granicą dla uczniów,

aktywne partnerstwa z pracodawcami i organizacjami pracodawców (w tym o zasięgu międzynarodowym),

efektywna współpraca z podmiotami kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie,

– promocja europejskich programów edukacyjnych w Wielkopolsce Wschodniej,

– poprawa umiejętności praktycznych (zawodowych).

Cele efekty:

lepsza jakość edukacji zawodowej w Wielkopolsce Wschodniej,

– poprawa kompetencji przedsiębiorczych,

– poprawa komunikacji w językach obcych,

– poprawa kompetencji cyfrowych,

– poprawa zdolności do pracy zespołowej.

Wartość: 48 644,00 EUR

Kwota dofinansowania: 48 644,00 EUR

Poziom dofinansowania: 100%

Termin:

Data rozpoczęcia projektu:  01-06-2022 r.

Data zakończenia projektu: 31-08-2023 r.

Projekt realizowany jest w konsorcjum, składającym się z następujących organizacji:

 1. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pełni rolę wnioskodawcy i lidera konsorcjum,
 2. Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie   – Organizacja wysyłająca,
 3. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego          w Koninie – Organizacja wysyłająca,
 4. Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie – Organizacja wysyłająca,
 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie – Organizacja wysyłająca,
 6. Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy – Organizacja wysyłająca,
 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Zawodowych w Zagórowie – Organizacja wysyłająca,
 8. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie            – Branżowa Szkoła I stopnia – Organizacja wysyłająca.

Działania w projekcie obejmują:

 • organizację 21 mobilności uczniów,
 • organizację 8 mobilności kadry,
 • organizację 130 godzin przygotowania językowego,
 • organizację 24 godzin przygotowania pedagogicznego,
 • organizację 24 godzin przygotowania kulturowego,
 • realizacja programu kulturowego,
 • wdrożenie elementów systemu ECVET,
 • wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.
Skip to content