Nazwa projektu:

„Zawodowcy otwarci na Europę”

Współfinansowany: z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr Umowy: 2020-1-PL01-KA102-079325

Nr Projektu: 2020-1-PL01-KA102-079325

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Cele szczegółowe obejmują:

 • wzrost kompetencji zawodowych, zgodnie z określonymi w programach praktyk efektami uczenia się uczniów w zawodach: technik organizacji reklamy, technik mechanik samochodowy, technik informatyk oraz technik logistyk;
 • poznanie nowych narzędzi i metod pracy z uczniem w placówkach KSZ przez kadrę zgodnie
  z programami job- shadowing (obserwacja pracy);
 • poprawa umiejętności zarządzania placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego przez kadrę;
 • wzrost umiędzynarodowienia organizacji partnerskich;
 • wzrost liczby mobilności międzynarodowych;
 • zapewnienie wysokiej jakości miejsc praktyk;
 • wzrost rozpoznawalności efektów kształcenia;
 • wdrożenie procedur kumulowania i uznawania osiągnięć;
 • poprawa umiejętności zarządzania projektami;

Wartość:

148 384,00 EUR

Kwota dofinansowania:

148 384,00 EUR – Kwota dofinansowania

Poziom dofinansowania:

100%

Lata realizacji

2020 – 2021

Data rozpoczęcia projektu: 1 października 2020 r.

Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2021 r.

Projekt realizowany jest w konsorcjum, składającym się z pięciu organizacji. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pełni rolę wnioskodawcy i lidera konsorcjum. Partnerzy, to cztery placówki, prowadzące kształcenia zawodowe.

Realizujący projekt: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – wnioskodawca, lider konsorcjum

Partnerzy konsorcjum biorący udział w projekcie:

 1. Zespół Szkół Ekonomicznych  w Słupcy
 2. Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie
 4. Zespół Szkół Technicznych w Kole

Działania w projekcie obejmują:

 • organizację 64 mobilności uczniów,
 • organizację 16 mobilności kadry,
 • organizację 135 godzin przygotowania językowego,
 • organizację 32 godzin przygotowania pedagogicznego,
 • organizację 32 godzin przygotowania kulturowego,
 • wdrożenie elementów systemu ECVET,
 • wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.

Instytucją odpowiedzialną za wdrażanie Programu Erasmus+ w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Skip to content