W dniu 8 stycznia 2019 roku przedstawiciele Centrum Wsparcia  Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie: Arleta Jaśniewicz i Przemysław Trawczyński uczestniczyli w Ogólnopolskim Dniu Informacyjnym Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Uczestnictwo w konferencji pozwoliło nam lepiej poznać zasady funkcjonowania Programu w poszczególnych akcjach i sektorach, co przyczyni się do  Nieustannie zachodzące zmiany wpływają na system edukacji, który musi być dostosowywany do potrzeb obywateli Unii Europejskiej. Erasmus+ umożliwia Europejczykom rozwijanie umiejętności, które są niezbędne do tego, by swobodnie funkcjonować w społeczeństwie opartym na wiedzy i odnosić sukcesy.

Skip to content