W dniu 7 lutego br. z inicjatywy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego
i Zawodowego w Koninie, odbyło się spotkanie dotyczące powołania Szkolnych Inkubatorów Przedsiębiorczości. W spotkaniu wzięli udział partnerzy,  reprezentujący sektory szkolnictwa zawodowego, rzemiosła, organizacji pozarządowych oraz szkolnictwa wyższego.

Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości są innowacyjnym rozwiązaniem edukacyjnym, mogącym znacząco przyczynić się do podniesienia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży. Celem projektu jest rozszerzenie zakresu oraz poprawa jakości edukacji ekonomicznej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz wparcie inkubacji pomysłów biznesowych wśród młodzieży. Projekt skierowany jest do uczniów przejawiających zainteresowania przedsiębiorcze i planujących założenie własnej firmy. Marzenia o własnym biznesie pojawiają się coraz częściej w wywiadach prowadzonych przez doradców zawodowych. Jak pokazują badania, wśród  młodych, którzy nie skończyli jeszcze 25 lat, jest 39% osób, które preferują własny biznes niż pracę etatową.

W trakcie seminarium przedyskutowano główne problemy i wyzwania, którym
w najbliższym czasie muszą sprostać szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. Ustalono, że Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości mogą być doskonałym narzędziem wspierającym tworzenie małych firm, co doskonale wpisuje się strategię rozwoju przedsiębiorczości
w regionie konińskim.

Spotkanie zakończyło się powołaniem Grupy Zadaniowej ds. Utworzenia Szkolnych Inkubatorów Przedsiębiorczości. Kolejny etap to opracowanie szczegółowego planu działania oraz cykl spotkań warsztatowych, w których wezmą udział przedstawiciele szkół  oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, mających na celu opracowanie wspólnego modelu działań.

Skip to content