W dniu 21 listopada br. odbyło się drugie spotkanie w ramach współpracy z niemiecką placówką kształcenia zawodowego z Frankfurtu nad Odrą – bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH. Gospodarzami seminarium były Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Koninie i Pile oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan. Spotkanie odbyło się
w Koninie i dotyczyło ważnych dla wszystkich stron kwestii, tj.  narzędzi stosowanych przez doradców zawodowego w pracy z młodzieżą oraz możliwości realizacji wspólnych projektów w ramach dostępnych programów współpracy ponadnarodowej. Elementem spotkanie była realizacja lekcji pokazowej, prowadzonej przez doradców zawodowych CWRKDiZ w Szkole Podstawowej nr 3 w Koninie.

Program Seminarium_Konin v 

Uczestnicy seminarium uznali, iż było ono owocne. Zakończyło się powołaniem grupy roboczej do realizacji projektów oraz ustaleniem wstępnego planu działań na przyszłość.

Skip to content