Projekt „Mobilni w Europie”

Nr Umowy / Nr Projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000125913

Współfinansowany przez Unię Europejską realizowany w ramach programu Erasmus+ 2021-2027.

 Cele projektu są zgodne z Planem Erasmusa na lata 2021- 2027 i obejmują:

 Cele strategiczne:

umiędzynarodowienie sektora kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej.

Cele operacyjne:

kształcenie nauczycieli zawodu oraz osób organizujących kształcenie zawodowe za granicą,

większa liczba miejsc stażowych za granicą dla uczniów,

aktywne partnerstwa z pracodawcami i organizacjami pracodawców (w tym o zasięgu międzynarodowym),

efektywna współpraca z podmiotami kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie,

– promocja europejskich programów edukacyjnych w Wielkopolsce Wschodniej,

– poprawa umiejętności praktycznych (zawodowych).

Cele efekty:

lepsza jakość edukacji zawodowej w Wielkopolsce Wschodniej,

– poprawa kompetencji przedsiębiorczych,

– poprawa komunikacji w językach obcych, poprawa kompetencji cyfrowych, poprawa zdolności do pracy zespołowej.

Wartość: 73 574,00 EUR

Kwota dofinansowania: 73 574,00 EUR

Poziom dofinansowania: 100%

 Termin:

Data rozpoczęcia projektu:  01-06-2023 r.

Data zakończenia projektu: 31-08-2024 r.

Projekt realizowany jest w konsorcjum, składającym się następujących organizacji:

 Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie pełni rolę wnioskodawcy i lidera konsorcjum,

Zespół Szkół Technicznych w Kole – Organizacja wysyłająca,

Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskich w Kole – Organizacja wysyłająca.

Działania w projekcie obejmują:

  • organizację 30 mobilności uczniów,
  • organizację 9 mobilności kadry,
  • organizację 75 godzin przygotowania językowego,
  • organizację 16 godzin przygotowania pedagogicznego,
  • organizację 16 godzin przygotowania kulturowego,
  • realizacja programu kulturowego,
  • wdrożenie elementów systemu ECVET,
  • wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.
Skip to content