Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie jest jednostką publiczną prowadzoną przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Centrum kształci kadry medyczne i społeczne, dostosowując ofertę do aktualnych wymogów rynku pracy. Obecnie szkoła prowadzi kształcenie w takich zawodach jak:

 • technik elektroradiolog,
 • higienistka stomatologiczna,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik masażysta,
 • terapeuta zajęciowy,
 • opiekun medyczny,
 • opiekun w domu pomocy społecznej,
 • opiekun osoby starszej,
 • technik elektroniki i informatyki medycznej,
 • asystent osoby niepełnosprawnej,
 • opiekun dziecięcy,
 • opiekun środowiskowy,
 • technik sterylizacji medycznej,
 • technik farmaceutyczny.

 

 

Skip to content