Departament Edukacji i Nauki informuje o kolejnej edycji  konkursu „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2022 roku”, którego celem jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe potwierdzone zdanym egzaminem przeprowadzonym przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu, Izbę Rzemieślniczą
w Kaliszu i Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu.

Konkurs kierowany jest do osób cechujących się entuzjazmem i pasją do pracy, mobilizowaniem innych do działania poprzez swoją pracę i postawę, rozwijających swoje zainteresowania a także będących autorytetem w środowisku lokalnym.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku w terminie  do 14 sierpnia 2023 roku we właściwym miejscowo Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego, w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu, Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu oraz Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania wnioskodawcy tj.:

 • Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu,
  Piekary 17, 61-823 Poznań;
 • Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu,
  Nowy Świat 13, 62-800 Kalisz;
 • Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie,
  Okólna 47A, 62-510 Konin;
 • Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie,
  Śniadeckich 5, 64-100 Leszno;
 • Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile,
  Bydgoska 21, 64-920 Piła;
 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań;
 • Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza, Floriańska 8, 63-700 Krotoszyn;
 • Izba Rzemieślnicza w Kaliszu, ul. Częstochowska 93 f, 62-800 Kalisz.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.

 

Regulamin konkursu Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik roku

Wniosek Kandydata oraz załączniki

Skip to content