Serdecznie zapraszamy uczniów techników oraz szkół branżowych I i II stopnia do udziału w konkursie „Postaw na BIZNES” organizowanego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Konkurs jest dwuetapowy, udział w nim biorą trzyosobowe drużyny. Etap I konkursu polega na napisaniu jak najlepszego Biznesplanu, etap II to Branżowe Symulacje Biznesowe.

Dlaczego warto wziąć udział w naszym konkursie?

Ważnym elementem procesu edukacyjnego jest praca zespołowa, która pomaga uczniom rozwijać umiejętności interpersonalne i społeczne.

W naszym konkursie wykorzystamy Symulację Biznesową, która jest unikatowym narzędziem na rynku edukacyjnym pozwalającym zarządzać wirtualnym przedsiębiorstwem. Uczniowie zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności wcielając się w rolę przedsiębiorców.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do II etapu konkursu będą mogli realnie eksperymentować z różnymi strategiami i pomysłami na prowadzenie firmy w bezpiecznym wirtualnym środowisku.

Wartością szczególną konkursu „Postaw na BIZNES” jest nagroda specjalna dla zwycięskiego konkursu, którą jest „Dzień Menedżera”. Zwycięzcy spędzą dzień w firmie, w której będą obserwować pracę osób nią zarządzających.

Poniżej regulamin konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania.

Na zgłoszenia uczestników czekamy do 16.10.2023 r.

Regulamin konkursu Postaw na BIZNES

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Zgoda uczestnika, rodzica lub opiekuna

Załącznik nr 3 – Wzór biznesplanu

KARTA OCENY BIZNESPLANU

Skip to content