Dziś rozpoczynamy badanie doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych w regionie.

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w ramach działań statutowych wspiera system doradztwa zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej na różnych poziomach edukacji szkolnej. W trosce o efektywność tych przedsięwzięć i w celu doskonalenia działań z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych na rzecz szkół podstawowych, zaplanowaliśmy na obecny rok szkolny BADANIE ANKIETOWE przy wsparciu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Celem badania jest diagnoza stanu oraz identyfikacja potrzeb dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych w regionie tj. na terenie powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego oraz miasta Konin. Badanie ankietowe jest dwuczęściowe: jedna część skierowana do uczniów klas ósmych, którzy zrealizowali program doradztwa zawodowego, druga przeznaczona dla przedstawicieli kadry zarządzającej szkół. Badanie jest anonimowe i oparte na dużej próbie badawczej gwarantującej minimalny trzyprocentowy poziom błędu statystycznego. Będzie ono realizowane drogą elektroniczną – poprzez Internet. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do doskonalenia działań doradczych oraz stworzenia dostosowanej oferty wsparcia dla szkół ze strony CWRKDiZ w Koninie.
Realizację badania zaplanowano w terminie: 17.05.2023 do 26.05.2023.
W badaniu udział biorą wylosowane szkoły, które otrzymały linki do ankiet.
Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie zaowocuje podniesieniem jakości doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych Wielkopolski Wschodniej .
Dziękujemy za wsparcie Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Skip to content