BIP - Biuletyn Informacji Publicznej CWRKDiZ w Koninie

Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości

Od września 2019 roku Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie koordynuje działania w ramach innowacyjnego Projektu pn.: „Szkolne Inkubatory Przedsiębiorczości”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Koninie, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie. Wsparcie projektu zadeklarowali również lokalni przedsiębiorcy, którzy systematycznie dzielą się z młodzieżą własnymi doświadczeniami.

Głównym celem projektu jest wsparcie szkół w zakresie edukacji ekonomicznej poprzez większe zaangażowanie praktyków rynku pracy. W szkołach powstały kluby przedsiębiorczości oraz realizowane są cykliczne zajęcia dotyczące podejmowania i finansowania działalności gospodarczej, planowania biznesu, zarządzania projektami i oraz funduszy europejskich i in. Zajęcia z doradcami zawodowymi zostaną wzbogacone o aspekty dotyczące aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz instytucji rynku pracy. Projekt skierowany jest do uczniów przejawiających zainteresowania przedsiębiorcze i/lub planujących założenie własnej firmy. Ma on na celu wparcie inkubacji pomysłów biznesowych wśród młodzieży. 

Projekt obejmuje placówki prowadzące kształcenie zawodowe na terenie Wschodniej Wielkopolski. Obecnie uczestniczą w nim następujące szkoły:

  • Zespół Szkół Górniczo Energetycznych w Koninie,
  • Zespół Szkół Budowlanych w Koninie
  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy
  • Zespół Szkól Zawodowych w Słupcy
  • Zespół Szkół Technicznych w Kole,
  • Zespół Szkół Technicznych w Koninie
  • Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Projekt Szkolnych Inkubatorów Przedsiębiorczości jest otwarty, dlatego też wszystkie zainteresowane placówki mogą w dowolnym czasie przystąpić do projektu i skorzystać z jego oferty.

KALENDARIUM PROJEKTU

{“0″:”html-lang-direction”,”1″:”viewport-maxscale”,”2″:”skiplinks”,”3″:[“implicit-label”,”Search”],”4″:[“control-titles”,”3″],”5″:[“link-targets”,”19″],”timestamp”:1702114666}

Skip to content