Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

 

 • działamy od 1919 r.
 • jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców
 • reprezentujemy interesy środowiska rzemieślniczego
 • skupiamy 43 cechy i 9 spółdzielni rzemieślniczych
 • zrzeszamy blisko 5000 rzemieślników zatrudniających ponad 50 000 osób
 • przeprowadzamy rocznie ponad 4000 egzaminów czeladniczych i mistrzowskich
 • szkolimy ponad 10 000 młodocianych pracowników
 • udzielamy rocznie ok. 700 informacji gospodarczych
 • szkolimy rocznie ok. 850 przedsiębiorców
 • posiadamy certyfikat PN-EN ISO 90001:2009

 

Działania Izby

 

 • przeprowadzamy egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające
 • nadzorujemy proces kształcenia zawodowego
 • wspieramy rzemieślników w działaniach promocyjnych
 • organizujemy praktyki i staże zawodowe dla uczniów w kraju i za granicą
 • udzielamy informacji na temat:
  • obowiązujących przepisów prawnych i finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • sposobów pozyskiwania funduszy unijnych i innych źródeł finansowania
  • możliwości korzystania z opinii rzeczoznawców
 • wspieramy rzemieślników w nawiązywaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą
 • świadczymy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze
 • prowadzimy Bank Ofert Pracy dla uczniów i pracowników
 • realizujemy projekty ze środków krajowych i unijnych

 

Dlaczego warto wybrać rzemiosło?

 

 • Dualny system nauki zawodu (łączenie teorii z praktyką)
 • Praca od pierwszego dnia nauki
 • Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych pod kierunkiem doświadczonych mistrzów
 • Zatrudnienie w zawodach dobrze wynagradzanych i poszukiwanych na rynku pracy
 • Uzyskanie świadectwa czeladniczego
 • Możliwość kontynuacji nauki w szkole branżowej drugiego stopnia, a w przyszłości edukacja na studiach
 • Możliwość uzyskania dyplomu mistrzowskiego
 • Praca w rodzinnej firmie lub uruchomienie własnej działalności gospodarczej

 

Co zrobić, aby rozpocząć naukę zawodu?

 

 • Skontaktuj się z Izbą lub lokalnym Cechem – my polecimy Ci firmę, która posiada odpowiednie warunki oraz kadrę z uprawnieniami do szkolenia
 • Uzyskaj zgodę lekarza do podjęcia nauki i pracy w wybranym zawodzie
 • Wybierz szkołę
 • Podpisz umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

Jak wygląda nauka zawodu?

 

 • Trwa 3 lata
 • Możliwa jest dla osób młodocianych
 • Elastyczna realizacja kształcenia teoretycznego w branżowej szkole pierwszego stopnia lub w formach pozaszkolnych
 • Kształcenie praktyczne odbywa się 2, 3 lub 4 dni w tygodniu u pracodawcy lub w systemie przemiennym  tydzień nauki w szkole, tydzień nauki  u pracodawcy
 • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • Proces nauki wspiera Cech i Izba Rzemieślnicza

 

W ramach promocji kształcenia zawodowego i rzemiosła

 

 • jesteśmy współorganizatorami konkursów dla przedszkolaków i uczniów „Jakie znasz zawody?”
 • jesteśmy współorganizatorami konkursów dla uczniów szkół branżowych I stopnia:
  • Ogólnopolski Konkurs wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów
  • z zakładów rzemieślniczych
  • Ogólnopolski Konkurs Uczniów Rzemiosła Fryzjerskiego im. Stefana Siankowskiego
  • Otwarte Mistrzostwa Fryzjerstwa Polskiego
  • Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego
  • Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej
  • Ogólnopolski Turniej Piekarski im. Anny Butki
 • uczestniczymy w targach edukacyjnych i branżowych
 • przygotowujemy filmy i spoty reklamowe
 • promujemy produkty regionalne i tradycyjne
 • prowadzimy gry miejskie i drzwi otwarte

 

Prowadzimy kursy, szkolenia, warsztaty

 

 • otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • marketingu i zarządzania
 • efektywnej sprzedaży
 • prawa, podatków i ubezpieczeń społecznych
 • funduszy unijnych i innych instrumentów wsparcia
 • transakcji handlowych
 • ochrony środowiska
 • doskonalenia umiejętności zawodowych
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
 • rękodzieła

 

Realizujemy projekty

 

 • staży zagranicznych dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych
 • doradztwa zawodowego
 • podnoszące kompetencje:
  • informatyczne
  • marketingowe (e-marketing)
 • upowszechniające:
  • elektromobilność
  • flexicurity – elastyczne formy zatrudnienia
  • społeczną odpowiedzialność biznesu
 • badające:
  • potrzeby szkoleniowe rzemieślników
  • wykorzystanie różnych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy
 • promujące zakłady rzemieślnicze
 • doradztwa dla przedsiębiorców
 • informacyjne dot.:
  • prowadzenia działalności gospodarczej
  • funduszy unijnych dla przedsiębiorców
  • Unii Europejskiej (Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Poznań)

 

Na terenie działania Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie funkcjonują następujące Cechy zajmujące się szkoleniem młodocianych pracowników  oraz wspieraniem pracodawców w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:

 

 • Cech Rzemiosł Różnych w Koninie

www.cechkonin.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Kole

www.kolo.icech.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy

www.cechslupca.prv.pl

 • Cech Rzemiosł Różnych w Turku

www.turek.icech.pl

 

 

Skip to content