II Wielkopolski Konkurs „Z Samorządem na TY” organizowany był przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie we współpracy z pozostałymi Centrami z siedzibami w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu, w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie, które przez 25 lat organizowało Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Przebiegał pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka.

Celem Konkursu był rozwój kompetencji obywatelskich młodzieży, przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności. Ponadto kształtowanie świadomości obywatelskiej, wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną, promowanie postaw prospołecznych, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym oraz wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach społecznych w tym również tych w przyszłych zawodowych.

Tematyka konkursu skupiała się wokół samorządu i demokracji lokalnej. Obejmowała wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym zadania, które spoczywają na samorządzie wobec mieszkańców w praktycznym aspekcie. Tak więc Konkurs wymagał umiejętność myślenia o sprawach, którymi samorząd się zajmuje.

Konkurs skierowany był dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego. Przebiegał trzystopniowo:

  • I etap – 28 października 2022 r. formuła online
  • II etap – 7 listopada 2022 r. formuła online
  • III etap – 25 listopada 2022 r. stacjonarnie

Zaproszenie do udziału w konkursie otrzymały wszystkie szkoły podstawowe województwa wielkopolskiego. W sumie swój udział zgłosiło ponad 300 uczniów a do testu przystąpiło 262 uczestników.

Finał konkursu odbył się podczas gali podsumowującej projekt „Budujemy społeczeństwo obywatelskie”. Dotychczasowi zwycięzcy skonfrontowali swoją wiedzę podczas wypełniania ostatniego testu wiedzy pod nadzorem komisji finałowej, co pozwoliło na wyłonienie zwycięzców. Lista laureatów:

I miejsce Krystian Wróblewski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Słaborowicach pod opieką Pani Klaudii Reikowskiej.

II miejsce Wojciech Szymczak ze Szkoły Podstawowej nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu, opiekunem była Pani Izabeli Jokiel-Misiak.

III miejsce Kacper Pacholik ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu pod opieką Pana Huberta Ziętkiewicza.

Wyróżnienia w konkursie otrzymali:

Jagoda Bera ze  Szkoły Podstawowej nr 18 im. Janusza Kusocińskiego w Kaliszu – opiekun Pan Marcin Jaworski.

Zofia Cichocka ze Szkoły Podstawowej nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu – opiekunka Pani Izabela Jokiel-Misiak.

Witold Grabowski ze Szkoły Podstawowej w Zaniemyślu – opiekunka Pani Danuta Brzezińska.

Oliwier Orzechowski ze Szkoły Podstawowej w Okonku – opiekun Pan Jan Węglowski.

Dziękujemy wszystkim koordynatorom szkolnym i uczestnikom za zaangażowanie i udział w konkursie oraz Paniom  Paulinie Stochniałek Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Dorocie Kinal Dyrektor DEiN UMWW za wsparcie i życzliwość dla realizowanej inicjatywy.

Skip to content