„Zmiany w edukacji i kształcenie młodzieży” to tytuł konferencji organizowanej przez PWSZ w Koninie, Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSZ w Koninie.

Celem konferencji jest przybliżenie zmian, wyzwań i możliwych rozwiązań w nauczaniu, jakie zaszły lub zastosowano w czasach pandemii, upowszechnianie wyników badań dotyczących jej wpływu nie tylko na edukację, ale także rynek pracy, oraz zasad działania Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Konferencję przygotowano z myślą o ludziach związanych z kształceniem, a więc o dyrektorach szkół, wykładowcach, nauczycielach, pedagogach, psychologach szkolnych i doradcach zawodowych, ale też przedstawicielach władz samorządowych i organizacji pozarządowych regionu konińskiego i Wielkopolski. Wykładom będą towarzyszyć warsztaty.

Spotkanie odbędzie się 23 listopada.

Zapraszamy!

Link do zgłoszeń i programu:

Pandemia a zmiany w edukacji

Skip to content