Rozpoczynamy nabór kadry kształcenia i szkolenia zawodowego – 16 pracowników organizacji wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt pn.: „Zawodowcy otwarci na Europę”, realizowanego w ramach Programy Erasmus+.

Tematyka szkoleń:

Temat1 –  Zarządzanie projektami

Termin: 5-11.10.2021

Temat 2- Kreatywne myślenie w doradztwie zawodowym

Termin: 15-19.10.2021

Do udziału w rekrutacji uprawnieni są pracownicy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w Koninie, Zespołu Szkół Technicznych w Kole, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy i Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy, którzy spełniają następujące wymagania:

  • są nauczycielami przedmiotów zawodowych, doradcami zawodowymi, nauczycielami języka obcego zawodowego oraz osobami organizującymi i zarządzającymi kształceniem i szkoleniem zawodowym,
  • posiadają komunikatywną znajomość języka angielskiego,
  • wykazują zainteresowanie rozwojem zawodowym w formie praktyk zagranicznych.

Szczegółowe kryteria i zasady rekrutacji reguluje Regulamin Rekrutacji

Dokumentacja rekrutacyjna dla kandydatów znajduje się w załączniku Dokumenty aplikacyjne

Odpowiedzi na pytania udziela Arleta Jaśniewicz – koordynator projektu, tel. kom. 508 720 994

Skip to content