Celem realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest zapewnienie zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa odpowiednich warunków pracy pracownikom przy pracy biurowej. W pomieszczeniach biurowych, ze względów użytkowych, higienicznych oraz zdrowotnych, konieczne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego. System klimatyzacji w budynku zapewni właściwy komfort cieplny osób tam przebywających.

W ramach inwestycji planuje się instalację siedmiu  niezależnych klimatyzatorów ściennych w pokojach nr 2, 25, 26, 27, 30, 34 i 37. Instalacja klimatyzacji będzie zaopatrzona w urządzenia do regulacji temperatury i siły nadmuchu w strefie chłodzonej.

Komfortowe warunki pracy, do których należy optymalna temperatura w biurze, przekładają się na lepsze samopoczucie pracowników i wyższą efektywność ich pracy. Zarówno zbyt wysokie, jak i za niskie temperatury nie stwarzają optymalnego środowiska pracy, które mogą przyczyniać się do problemów zdrowotnych osób pracujących, a to z kolei przekłada się na większe koszty działalności jednostki.

Okres realizacji zadania:

01.03.2023 r. – 31.05.2023 r.

Zdjęcia pomieszczeń:

Skip to content