Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie złożyło do Programu Erasmus+ wniosek o udzielenie dofinasowania projektu pn.: „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej”. Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym.

Projekt realizowany będzie w konsorcjum, składającym się z pięciu organizacji. CWRKDiZ w Koninie pełnić będzie rolę wnioskodawcy i lidera konsorcjum. Partnerzy, to cztery placówki, prowadzące kształcenie zawodowe:

  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy,
  • Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,
  • Zespół Szkół Technicznych w Kole,

Główne działania, przewidziane do realizacji obejmują:

– organizację 64 mobilności uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,

– organizację 120 godzin przygotowania językowego,

– organizację 32 godzin przygotowania pedagogicznego,

– organizację 32 godzin przygotowania kulturowego,

– wdrożenie elementów systemu ECVET w szkołach, wchodzących w skład konsorcjum,

– wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.

 

W przypadku uzyskania dofinansowania, projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2019 r. do 31.10.2020 r.

Skip to content