Złożony przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie w lutym br. wniosek do Programu Erasmus+ pn.: „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej” został zatwierdzony do dofinansowania w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój “Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia”.

Kwota 150 000 euro zostanie przeznaczona na sfinansowanie trzytygodniowych praktyk zawodowych dla 64 uczniów techników w zawodach: technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor, techniki organizacji reklamy.

W projekcie wezmą udział cztery szkoły prowadzące kształcenie zawodowe z Wielkopolski Wschodniej:

– Zespół Szkół Ekonomicznych  w Słupcy,

– Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie,

– Zespół Szkół Technicznych w Kole,

Główne działania, przewidziane do realizacji obejmują:

– organizację 64 mobilności uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe,

– organizację 120 godzin przygotowania językowego,

– organizację 32 godzin przygotowania pedagogicznego,

– organizację 32 godzin przygotowania kulturowego,

– wdrożenie elementów systemu ECVET w szkołach, wchodzących w skład konsorcjum,

– wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.

 

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2019 r. do 31.10.2020 r.

Skip to content