W terminie od 19 września do 2 listopada 2022 roku zorganizowano i przeprowadzono 8 warsztatów wdrożeniowych w 4 grupach młodzieżowych gmin Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Olszówka i Powidz, w ramach projektu „Młodzieżowe aktywizacje”.

Celem warsztatów było przygotowanie do wdrożenia zaplanowanych podczas letniego obozu inicjatyw dot. uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i organizacji wydarzeń testujących ich umiejętności. Towarzyszył im proces konsultacji z lokalną społecznością i spotkania z przedstawicielami władz, które dotyczyły zarówno potrzeb związanych z uczestnictwem młodzieży w życiu publicznym, jak i propozycjami realizacji wybranych pomysłów. Lokalne władze i samorządowcy otrzymali listę propozycji działań oraz planów młodzieży na stałe zaangażowanie. Była to okazja do wysłuchania opinii oraz skonfrontowania pomysłów z decydentami aby określić ich gotowość do współdziałania i wdrożenia rozwiązań prawnych. Podczas warsztatów trenerki wspierały grupy we wdrażaniu zaplanowanych inicjatyw oraz przygotowywały do organizacji spotkania podsumowującego. Spotkania podsumowujące projekt będą okazją do deklaracji władz gminnych i przyjęcia recept (procedur) trwałego angażowania młodzieży w życie publiczne.

Wykaz przeprowadzonych warsztatów:

19.09.2022 r. (poniedziałek)  godz. 11.45 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918 r.

20.09.2022 r. (wtorek) godz. 14.30 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

04.10.2022 r. (wtorek) godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim

06.10.2022 r. (czwartek) 14.30 Szkoła Podstawowa w Łubiance

19.10.2022 r. (środa) godz. 14.00 Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim

25.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.30 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych

26.10.2022 r. (środa) godz. 14.30 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Ponętów Górny Drugi

02.11.2022 r. (środa)  godz. 12.45 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu Szkoła Podstawowa im. Kompanii Powidzkiej 1918 r.

Share This
Skip to content