26 stycznia br. w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, klasa III ZS, przeprowadziliśmy warsztaty pt. „Absolwent na rynku pracy – szanse i zagrożenia” .

Dzięki uczestnictwie w warsztatach, uczniowie pozyskali wiedzę w obszarze kompetencji miękkich i twardych z doradztwa zawodowego, poszerzenie wiadomości na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy, metodach poszukiwania pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

​Podczas warsztatów uczniowie biorą udział w ćwiczeniach, które pozwalają na prawidłowe skonstruowanie cv, listu motywacyjnego oraz jak zachować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Skip to content