Na przełomie 2017 i 2018 roku Zespół pracowników Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przeprowadził 14 warsztatów z doradztwa zawodowego na terenie m. Konina, powiatu konińskiego oraz powiatu tureckiego. W warsztatach wzięło udział 354 uczniów. Poniżej prezentujemy wyniki 239 ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników zajęć…
Skip to content