Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie uprzejmie zaprasza na cykl warsztatów pt. „Tworzenie projektu i wypełnianie wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

Miejsce: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego
w Koninie,  ul. Sosnowa 14, sala 208.
Cel: poznanie zasad aplikowania o środki finansowane na realizację inicjatyw szkół
w ramach projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”.
Uczestnicy: nauczyciele, kadra zarządzająca oraz pracownicy administracyjni wszystkich typów szkół. Liczba osób ograniczona (maksymalnie 20 osób).
Metody i czas realizacji: szkolenie będzie realizowane w sześciu modułach, w godzinach od 14.00 do 18.00, wg załączonego programu (w dniach 2, 6, 15, 16, 28 i 29 kwietnia 2020 r.). Szkolenie ma charakter warsztatowy, interaktywny i jest ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności przygotowania wniosku o dofinansowanie inicjatywy dotyczącej mobilności ponadnarodowej uczniów.
Trener: Arleta Jaśniewicz
Szkolenie jest bezpłatne a każdy uczestnik otrzyma:
  1. zestaw materiałów warsztatowych,
  2. zaświadczenie uczestnictwa na zakończenie warsztatów,
  3. ponadto wszyscy będą korzystali z bezpłatnego doradztwa podczas warsztatów a uczestnicy zdobędą niezbędne umiejętności, aby dobrze przygotować projekt aplikacyjny.
Kontakt do organizatora: [email protected]; tel.: 797 901 112
Termin zgłoszeń: do 23 marca 2020 r.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do pobrania)

PROGRAM WARSZTATÓW (do pobrania)

Skip to content