Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu i Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, zapraszają do udziału w konkursie filmowym  „TWÓJ ZAWÓD”. Do udziału zapraszamy młodocianych pracowników realizujących naukę  w zawodach rzemieślniczych w szkołach branżowych lub w systemie pozaszkolnym

Celem konkursu jest popularyzacja zawodów rzemieślniczych oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych. Wykonanie filmu wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz możliwość lepszego pokazania i poznania zawodów rzemieślniczych.

W rzemiośle można znaleźć pracę, którą wykonuje się z pomocą nowoczesnego sprzętu, gdzie liczy się pomysł na wykonanie zadania, a efekt końcowy daje ogromną satysfakcję. Wykonywane usługi są często kosztowne i unikatowe, w wielu przypadkach związane z stałym kontaktem z ludźmi. Osoby, które wykonują swoją pracę po mistrzowsku, mogą osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej, czuć się spełnionym, a jednocześnie dobrze zarabiać. Typowym miejscem pracy jest mała, rodzinna firma lub dla bardziej odważnych istnieje możliwość otwarcia własnej firmy. Praca ta mobilizuje do dalszego rozwoju osobistego, kształcenia i zdobywania nowych umiejętności. Organizacja konkursu oraz upowszechnianie najlepszych prac przyczyni się do szerszej promocji nauki i pracy w firmach rzemieślniczych.

            Zadaniem konkursowym jest stworzenie 60 sekundowego (1 minuta) filmu przedstawiającego wykonywany zawód rzemieślniczy, w którym odbywa się nauka. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

NA PRACE CZEKAMY DO – 15 kwietnia 2022 R.

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,

  1. Niepodległości 2, pok. nr 6, 61-874 POZNAŃ

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Szkoły branżowe TWÓJ ZAWÓD II 2022

Skip to content