Kolejny etap projektu „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” za nami! Organizator szkolenia zawodowego – CWRKDiZ w Koninie zrealizował zaplanowane w ramach projektu zadanie, dzięki któremu nauczyciel Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich Pan Lucjan Włodarczyk ukończył kurs pn. „VLOS do wykonywania lotów dronem w zasięgu wzroku (NSTS-01)” i uzyskał nowe kwalifikacje przydatne w nauce zawodu. Dziękujemy firmie IRONSKY sp. z o.o. za współpracę i profesjonalne przeszkolenie uczestnika naszego projektu.

Projekt „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” RPWP.08.03.01-30-0031/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerzy projektu: Turecka Izba Gospodarcza i Powiat Turecki.

Skip to content