Korzystając z zaproszenia Dyrekcji Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, Dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie Andrzej Budny wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019. Dyrektor CWRKDiZ życzył wszystkim uczniom wytrwałości, licznych sukcesów oraz trafnych wyborów. Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie realizuje kształcenie zawodowe na poziomie szkoły branżowej. W tym roku klasy pierwsze rozpoczynają naukę ​w zawodach: fryzjer, blacharz samochodowy, ślusarz, kowal, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, murarz- tynkarz, stolarz oraz fotograf.
W uroczystości brał udział także przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, Starszy Cechu Marek Skoraszewski oraz rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu.

Skip to content