Regionalny Punkt Informacyjny

 zaprasza na

WARSZTATY / KONSULTACJE

Przygotowanie wniosków projektowych Erasmus+

w Akcji kluczowej 1. Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych

Prowadząca: Arleta Jaśniewcz (ekspert FRSE)

Celem wydarzenia jest przekazanie potencjalnym wnioskodawcom praktycznych informacji na temat przygotowania wniosków projektowych w Akcji kluczowej 1. Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych w programie Erasmus+ 2021-2027 (konkurs wniosków 2023). Uczestnicy uzyskają istotne informacje o zasadach realizacji projektów i wnioskowaniu oraz wskazówki eksperta i zarazem beneficjenta doświadczonego w realizacji tego typu projektów w ramach Programu Erasmus+.

Adresat spotkania:

Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli, pracowników instytucji/szkół realizujących kształcenie zawodowe pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego z terenu Wschodniej Wielkopolski.

Program

Skip to content