Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Koninie przystąpiło do realizacji programu wsparcia bezrobotnych absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy. Program będzie realizowany do końca bieżącego roku. Pierwsze warsztaty, w których uczestniczyło 20 osób, odbyły się 15 kwietnia br. Program edukacyjny skonstruowany został tak, aby osoby bezrobotne lepiej rozumiały mechanizmy współczesnego rynku pracy oraz potrafiły w sposób bardziej efektywny poszukiwać pracy. Otrzymały one liczne wskazówki na temat rozwijania kompetencji społecznych, stylów komunikowania się, preferencji zawodowych oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty prowadzone są przez doradców zawodowych CWRKDiZ w Koninie, którzy mają duże doświadczenie praktyczne w programach rynku pracy.

 

Skip to content