PROGRAMU EDUKACJA to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz wspieranie projektów i inicjatyw edukacyjnych.

5 kwietnia w Warszawie 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca wdrażanie Programu Edukacja.
Wszystkie niezbędne informacje dot. Programu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.education.org.pl w zakładce Aktualności i Wydarzenia.

Skip to content