05 października 2018 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie reprezentowanego przez Dyrektora CWRKDiZ Andrzeja Budnego oraz Szkołą Podstawową w Radolinie reprezentowaną przez Dyrektora Alinę Kozłowską. Podpisanie porozumienia odbyło się w Szkole Podstawowej w Radolinie.
Strony podpisanej umowy partnerskiej omówiły wspólne działania, które będą zmierzać do promocji szkolnictwa zawodowego i dualnego oraz zwiększenia zainteresowania młodzieży zawodami rzemieślniczymi. Cele i misja Centrum oraz szkoły są tożsame, dlatego przedstawiciele tych instytucji widzą potrzebę dalszej współpracy.

Skip to content