26 czerwca 2018 roku została podpisana umowa partnerska pomiędzy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego ​i Zawodowego w Koninie reprezentowanego przez Dyrektora CWRKDiZ Andrzeja Budnego oraz Cechem Rzemiosł Różnych reprezentowanym przez Starszego Cechu Marka Skoraszewskiego??️?. 

Umowa partnerska jednak nie była początkiem współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych, już wcześniej były podejmowane wspólne działania. Centrum miało okazję uczestniczyć w Drzwiach Otwartych Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Koninie udzielając porad przez specjalistów. Centrum zaprezentowało również swoje działania podczas XIV KONKURSU WIEDZY DLA UCZNIÓW RZEMIOSŁA. Cech Rzemiosł Różnych ​w Koninie zaangażował się jako współorganizator Gry Miejskiej „Poznajemy Zawodowców”, która odbyła się 15 czerwca br.
Strony podpisanej umowy partnerskiej omówiły wspólne działania, które będą zmierzać do promocji szkolnictwa zawodowego i dualnego oraz zwiększenia zainteresowania młodzieży zawodami rzemieślniczymi?‍??‍??️?✂️. Cele i misja Centrum oraz Cechu Rzemiosł Różnych są tożsame, dlatego przedstawiciele tych instytucji widzą potrzebę dalszej współpracy.??

Skip to content