4 października  br. odbył się w Kole event edukacyjny pod nazwą „Noc Zawodowców” we współpracy z Starostwem Powiatowym w Kole na terenie  Zespołu Szkół Technicznych
w Kole. Wydarzenie patronatem objął  Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Starosta Powiatu Kolskiego. W załączeniu przesyłam program wydarzenia. Program obejmował: warsztaty z praktykami, przedsiębiorcami, rzemieślnikami, warsztaty zawodoznawcze, pokazy zawodów.

Celem wydarzenia była promocja kształcenia branżowego i technicznego na terenie powiatu kolskiego i miasta Koła. Działania skierowane były w szczególności do uczniów , którzy stoją przed wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Zaproszenie do udziału otrzymały wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
z terenu powiatu kolskiego i miasta Koła. Informacja została przekazana poprzez organy prowadzące te jednostki a także przez doradców zawodowych.

Udział wzięło kilkanaście szkół podstawowych, oraz ponadpodstawowych – szacowana liczba uczestników około 300.

Na szczególne uznanie zasługuje udział i zaangażowanie w wydarzenie przedsiębiorców: Wood-Mizer Inddustries, Andre Abrasives Articles, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Słodkolandia, Jem-sushi, Mikroskala Park Edukacji i Rozrywki, Twój Robot.pl, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole, Dom Kultury w Kole, Fabryka Diamentów w Koninie, Jakub Bąk- wizażysta. Partnerami wydarzenia byli również: Powiatowy Urząd Pracy w Kole, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych z Kłodawy, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego z Kościelca, Wielkopolskie Samorządowe centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, Wielkopolskie Samorządowe centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Wrześni.

Łącznie zaprezentowano 30 zawodów. Największym zainteresowanie cieszyły się warsztaty dotyczące robotyki i programowania oraz demobus firmy Andre Abrasives Articles, w którym prezentowano fragment linii produkcyjnej firmy. Są to przykłady nowoczesnych technicznych zastosowań urządzeń.

Noc Zawodowców cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Szkoły zgłaszały  do udziału grupy zorganizowane, ponadto w evencie wzięła udział młodzież, dzieci z rodzicami, mieszkańcy miasta, którzy dowiedzieli się o imprezie
z mediów oraz plakatów informacyjnych przygotowanych przez CWRKDiZ w Koninie. Informacja  medialna o Nocy Zawodowców pojawiła się w lokalnych mediach: portal lm.pl, tv wielkopolska, portal e-kolo.pl, oraz lokalna telewizja kablowa.

Kolejne szkoły z terenu powiatu wyraziły chęć w zorganizowaniu kolejnych edycji przedsięwzięcia w następnych latach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content