Projekt „Młodzieżowe aktywizacje” nr K2d/0074

Realizowany przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie w partnerstwie

z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Termin realizacji: od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r.

Kwota dotacji: 72 800,00 EUR przyznana w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, prowadzonego przez konsorcjum w składzie: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Stocznia i Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli

Miejsca realizacji:

4 powiaty: kolski – gm. Olszówka, koniński gm. Kazimierz Biskupi, słupecki – gm. Powidz i turecki – gm. Kawęczyn.

Uczestnicy:

48 osób młodych do 18 roku życia i 12 dorosłych przedstawicieli sektora publicznego zgrupowani w czterech 15-osobowych zespołach.

Streszczenie:

Projekt odpowiada na problem niewielkiego zaangażowania młodzieży w życie społeczności wiejskich, rozpoznany przez wnioskodawcę i partnera podczas badania ankietowego młodzieży Wielkopolski Wschodniej. Projekt umożliwi rozpoznanie potencjału jego uczestników, przyczyni się do kształtowania postaw obywatelskich, społecznych i wzmocni ich możliwości oraz zdolności zaangażowania w lokalne życie publiczne. Zachęci młodzież i dorosłych przedstawicieli sektora publicznego do współpracy, która zaowocuje zaprojektowaniem
i współrealizacją działań publicznych o znaczeniu lokalnym. Projekt opiera się na coachingowej metodzie pracy z młodzieżą. Dzięki zawartemu Partnerstwu (wsparcie logistyczne i merytoryczne) uczestnicy wezmą udział w serii warsztatów i pozyskają kompetencje społeczno-obywatelskie, zgłębią istotę polityk publicznych i wiedzę na temat pracy metodą projektu. W trakcie letniej akademii wiedzy doprecyzują plany realizacji inicjatyw lokalnych, które będą podstawą do serii jesiennych warsztatów wdrożeniowych przeplatanych spotkaniami z decydentami. Projekt umożliwi realizację zadań, przy aktywnej współpracy z innymi młodymi mieszkańcami gmin. Spotkania podsumowujące projekt będą okazją do deklaracji władz gminnych i przyjęcia recept (procedur) trwałego angażowania młodzieży w życie publiczne.

Działania edukacyjne dla uczestników bezpośrednich:

  1. Warsztaty integracyjno-rozwojowe.
  2. Warsztaty kreatywności i inspiracji.
  3. Warsztaty zarządzania projektami.
  4. Letnia akademia wiedzy.
  5. Warsztaty wdrożeniowe.

Działania upowszechniające oraz skierowane do społeczności lokalnych:

  1. Założenie i prowadzenie Facebooków.
  2. Konsultacje publiczne z lokalną społecznością i z przedstawicielami władz.
  3. Etap testowania. Organizacja inicjatyw lokalnych z udziałem mieszkańców i młodzieży.
  4. Spotkania podsumowujące, prezentujące rezultaty i efekty projektu z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, mieszkańców, młodzieży i prasy.

 

 

Skip to content