Wyzwania współczesnego, dynamicznie rozwijającego się rynku pracy wymuszają potrzebę ciągłego obserwowania jego zmian. Pojawiają się nowe zawody i sposoby wykonywania pracy. Atrakcyjny pracownik na rynku pracy jest świadomy własnych kompetencji zawodowych, posiada umiejętności szybkiego dostosowania się do zachodzących zmian i potrzeb pracodawców. Dlatego tak ważne jest przygotowanie młodzieży do stawiania pierwszych kroków zawodowych. Młodzi ludzie znając swoją wartość, swoje kompetencje oraz znając trendy na rynku pracy są lepiej przygotowani do zawodu.
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół, doradców zawodowych, nauczycieli, edukatorów, trenerów oraz pracowników instytucji związanych z edukacją i rynkiem pracy z terenu całej Polski.

Szczegółowy program konferencji

  • Zarejestruj się – link poniżej 

Rejestracja na konferencję

Korzyści dla uczestników:

  •  poszerzenie wiedzy w aspekcie poradnictwa kariery i pracy z młodzieżą
  •  wzbogacenie warsztatu pracy oraz możliwość zapoznania się z nowymi narzędziami i programami wykorzystywanymi w pracy z młodzieżą
  •  wsparcie szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego
  •  oszczędność czasu oraz kosztów związanych z dojazdami
  •  nagranie z przebiegu konferencji oraz stosowne materiały wraz z zaświadczeniem udziału
  •  udział w ogólnopolskim projekcie
  •  integracja środowiska doradców zawodowych i sieci współpracy

 

  • Udział w konfrencji jest BEZPŁATNY

Data: 18.05.2020 godz. 17-20:40

Każdy z uczestników otrzyma nagranie z konferencji oraz stosowne materiały wraz z zaświadczeniem udziału wysłanym drogą elektroniczną.
Dodatkowo każdy uczestnik konferencji otrzyma za darmo dostęp do wybranego przez siebie szkolenia on-line z oferty Akademia Webinaru.
Materiały z konferencji – nagrania i prezentacje będą dostępne do pobrania w ciągu 10 dni od zakończenia konferencji na stronach Organizatorów.

Osoba do kontaktu:
Adriana Poznańska
tel. +48 515 938 125
e-mail: a.poznanska@@cwrkdiz.kalisz.pl

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorami wydarzenia są: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego oraz Akademia Webinaru.

Patronat honorowy uzyskano od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

Partnerzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Katalyst Education, Mapa Karier, Lean Education, Design Thinking w Szkole.

Skip to content