Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przy współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz FURIM Institutt z Norwegii. Badanie jest realizowane w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej i kontekście transformacji energetycznej” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych, w ramach PROGRAMU EDUKACJA.

Celem badania jest przeprowadzenie diagnozy stanu i identyfikacja potrzeb wprowadzenia zmian
w ofercie edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego wynikających z transformacji energetycznej w regionie Wielkopolski Wschodniej.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety przez przedstawiciela kadry zarządzającej placówki edukacyjnej przy współpracy z gronem pedagogicznym oraz doradcą zawodowym.

Pozyskane w ramach danego badania dane ilościowe stanowić będą materiał wejściowy do dalszych dyskusji z szerokim gronem interesariuszy i przyczynia się do opracowania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej.

Dane proszę podać zgodnie ze stanem na dzień badania.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety z wykorzystaniem edytora tekstu i przesłanie pliku w terminie do dnia 10.07.2022 na email: [email protected].

W przypadku niejasności, wątpliwości pojawiających się podczas wypełniania ankiety prosimy o kontakt z:

 

Poniżej ankieta do pobrania:

ANKIETA SZKOLNICTWO BRANŻOWE

Skip to content