Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym realizowanym przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie przy współpracy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz FURIM Institutt z Norwegii. Badanie jest realizowane w ramach projektu „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej i kontekście transformacji energetycznej” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych, w ramach PROGRAMU EDUKACJA.

Celem badania jest przeprowadzenie diagnozy stanu i identyfikacja potrzeb wprowadzenia zmian
w ofercie edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego wynikających z transformacji energetycznej w regionie Wielkopolski Wschodniej.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety przez przedstawiciela kadry zarządzającej przedsiębiorstwa lub wskazanego pracownika, np. przedstawiciela Działu Kadr.

Dane proszę podać zgodnie ze stanem na dzień badania.

Badanie jest anonimowe, a pozyskane dane ilościowe stanowić będą materiał wejściowy do dalszych dyskusji z szerokim gronem interesariuszy i przyczynią się do opracowania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej.

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety w terminie do dnia 10.07.2022.

W przypadku niejasności, wątpliwości pojawiających się podczas wypełniania ankiety prosimy o kontakt z:

 

Poniżej ankieta do pobrania:

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW

Skip to content