Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Izba Rzemieślnicza w Kaliszu oraz Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2021 roku”.

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych Wielkopolskich Mistrzów oraz Czeladników.  W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu  zdały egzamin czeladniczy lub mistrzowski w szkołach i Izbach Rzemieślniczych znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2022 roku wniosku kandydata o tytuł Wielkopolskiego Mistrza oraz Czeladnika  Roku (załącznik nr 1 do Regulaminu).

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod linkiem:

https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolski-mistrz-oraz-czeladnik-2021-roku

Regulamin konkursu

Wniosek kandydata

 

Skip to content