Konkurs graficzny “Z Erasmusem po doświadczenie”

Celem Konkursu jest popularyzacja w przystępny i atrakcyjny sposób problematyki związanej z programami i inicjatywami edukacyjnymi programu Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Celem konkursu jest również zainteresowanie młodzieży szkolnej działalnością artystyczną, poszerzanie ich pola zainteresowań, rozwijanie często ukrytych lub nieuświadomionych talentów, docenianie najlepszych.

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, zwanych dalej „Uczestnikami”.

Skip to content