Kolejną odsłoną obchodów Tygodnia Kariery w CWRKDiZ w Koninie była zrealizowana przez nas Konferencja pt. „Pasja, Profesja, Powołanie – 3xP w doradztwie zawodowym”. Jej uczestnicy – doradcy zawodowi z naszego regionu kolejny raz mieli okazję rozwinąć swoją zawodową pasję i warsztat dzięki zaproponowanym w ramach wydarzenia prezentacjom.

Konferencję rozpoczął dyrektor CWRKDiZ Andrzej Budny, który przedstawił najważniejsze działania Centrum podjęte od początków jego istnienia, z perspektywy celów i osiągniętych efektów. Przytoczył  istotne statystyki CWRKDIZ w Koninie oraz zaprezentował aktualnie realizowane projekty.

Uczestnicy konferencji w dalszej części zapoznali się „Mapą karier” jako jednym z ciekawych narzędzi doradczych, które przedstawiła Anna Koziarska, a w następnej wysłuchali wystąpienia na temat Współpracy międzynarodowej szkół – możliwości finansowania w ramach programu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”. W nim Arleta Jaśniewicz szczegółowo i od praktycznej strony zaprezentowała możliwości, korzyści i tajniki aplikowania w tym programie.

Konferencję dopełniły warsztaty pt. Gry i zabawy szkoleniowe w doradztwie zawodowym przeprowadzone przez doradców CWRKDIZ Annę Koziarską i Sylwię Nawrot.  Cieszymy się z tak licznej obecności doradców zawodowych i mamy nadzieję, że nie ostatni raz wzajemnie się inspirowaliśmy do rozwoju i pracy, która jest naszą pasją.

Skip to content