Prezentacje


Teoretyczne podstawy kształcenia dualnego


1. Pan dr inż. Robert Cieślak – PWSZ w Koninie
​     Kształcenie dualne

​2. Pan Krzysztof Franikowski – wizytator KO Delegatura w Koninie
Kształcenie dualne w świetle przepisów prawa oświatowego

​3. Pani Iwona Derda – Naczelnik Wydziału Oświaty WIR w Poznaniu
​    Rzemieślniczy Model Kształcenia

4. Pani Elżbieta Budzińska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
​     Wychowawczego w Kole

 


Dualny system kształcenia z perspektywy jednostek edukacyjnych. Zawodowca kształci się od najmłodszych lat.


5. Pani Jolanta Krucka – Dyrektor SP im. J. Słowackiego w Golinie

6. Pan Mirosław Bobek – Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa w Koninie

​7. Pan Janusz Kamiński – Dyrektor ZSG-E w Koninie

 

8. Pan Krzysztof Świerk – Dyrektor ZSR w Kaczkach


Przykłady dobrych praktyk zawodowych realizowanych w systemie dualnym . Oczekiwania pracodawców w procesie rekrutacji na stanowiska pracownicze.


9. Pan Marek Skoraszewski – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

​10. Pani Magdalena Fleśman – Kierownik Działu Kadr, Płac i Spraw
​       Administracyjnych – Impexmetal S.A Aluminium Konin


​11. Pani Karolina Górska – HR Manager – Kupiec Sp. z o. o. Paprotnia

12. Pan Cezary Martynowicz – HEVEA s.c. Ślesin

 


Zawody deficytowe na lokalnym rynku pracy, wsparcie jednostek edukacyjnych


13. Pani Anna Biegasiewicz – Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

 

 

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom Konferencji, a w szczególności
Panu Markowi Woźniakowi – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz
Jego Magnificencji prof. zw. dr hab. Mirosławowi Pawlakowi – Rektorowi PWSZ w Koninie za objęcie patronatem honorowym

​Pani Dorocie Kinal – Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Nauki UMWW
​Panu Dariuszowi Wilińskiemu – PWSZ w Koninie
​Panu Markowi Skoraszewskiemu – Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie

Serdeczne podziękowania dla wszystkich prelegentów oraz osób przygotowujących i obsługujących Konferencję

Pytania i odpowiedzi

1. Jakie wspólne działanie może podjąć Wielkopolska Izba Rzemieślnicza z Centrami Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego?

​Odpowiedź:

Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące określenia warunków współpracy pomiędzy WIR w Poznaniu, a Departamentem Edukacji​ i Nauki UWWW w Poznaniu.

2. Jak zwiększyć wpływ rynku pracy na otwieranie nowych kierunków kształcenia?

​Odpowiedź: (w trakcie przygotowania)

3. Jak CWRKDiZ zamierza wesprzeć kształcenie dualne, jakie podejmie inicjatywy wśród pracodawców?

​Odpowiedź: (w trakcie przygotowania)


“Kształcenie zawodowe w systemie dualnym wyzwaniem – współczesnego rynku pracy”


ORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

PARTNER

Miejsce: Centrum Wykładowo – Dydaktyczne PWSZ w Koninie, ul. Popiełuszki 4

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Skip to content