Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Koninie serdecznie zapraszają na konferencję pn.:„Doradztwo zawodowe dla osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym”.

Celem konferencji jest rola doradztwa zawodowego procesie resocjalizacji, przybliżenie metod pracy z młodzieżą w ośrodkach wychowawczych oraz resocjalizacyjnych, poznanie specyfiki ich pracy, zasad kierowania młodzieży i funkcjonowania w placówkach.  Do udziału w konferencji zaproszeni są psycholodzy szkolni i doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy organów prowadzących szkoły, kuratorzy społeczni i sądowi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele środowiska akademickiego z subregionu konińskiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy
o zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność.
Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego w linku:
https://forms.gle/MvQRUAbY14hUHVtt8.

Link zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące konferencji będą na bieżąco zamieszczane w wydarzeniu na Facebooku.
Zapraszamy do śledzenia wydarzenia pod linkiem: https://www.facebook.com/events/192310747039638

Zaproszenie na Konferencję

Skip to content