Zapraszamy wszystkich doradców zawodowych z powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego, słupeckiego do wstąpienia w szeregi „Klubu Doradcy Zawodowego” powstającego przy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
 
Celem klubu będzie:
– koordynowanie i wymiana  informacji dotyczących doradztwa zawodowego,
– planowanie usług doradczych,
– rozpoznawanie potrzeb aktualnego rynku pracy,
– pomoc w doborze i konstruowaniu odpowiednich  narzędzi doradczych,
– konsultacje z psychologiem
– organizacja i prowadzenie warsztatów, szkoleń kursów dla doradców zawodowych,
– wymiana dobrych praktyk,
– wspieranie współpracy na linii szkoła-pracodawca,
– profesjonalizacja działań szkolnych doradców zawodowych,
– podnoszenie kwalifikacji członków klubu poprzez udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez CWRKDiZ w Koninie.
Do klubu Doradcy Zawodowego można zapisać się wypełniając ankietę elektronicznie lub tradycyjnie:
 

 
 
 
 
 
 
Skip to content