Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Nazwa projektu:

Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020-2023 – WRPO 8.3.1

Cel projektu:

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami

Beneficjent:

Turecka Izba Gospodarcza – Powiat Turecki – Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie

Wartość:

1 087 744,80 PLN

Wartość dofinansowania

Kwota dofinansowania – 977 839,80 PLN

Wartość środków wspólnotowych – 924 583,08 zł

Procent dofinansowania

90% – Kwota dofinansowania

Projekt realizowany w ramach programu:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (http://www.wrpo.wielkopolskie.pl)

oraz poddziałania:

WRPO 8.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Lata realizacji

2020 – 2023

Data rozpoczęcia projektu: 29 czerwca 2020

Data zakończenia projektu: 30 kwietnia 2023

Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
Nr konkursu: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19

Realizujący projekt:

Turecka Izba Gospodarcza – partner wiodący

Udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerską) : 394.950,38 zł

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie – partner

udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerska) : 24.663,25 zł

Powiat Turecki – partner

udział finansowy partnera w projekcie (zgodnie z umową partnerską) : 558.226,17 zł

Szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Turecki objęte wsparciem w ramach projektu:

  1. Zespół Szkół Technicznych w Turku
  2. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
  3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Turku

 

Zadania uwzględnione w projekcie:

Zadanie nr 1. Wsparcie szkoleniowe dla uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Kursy/szkolenia/studia podyplomowe

Zadanie nr 2. Studia podyplomowe i kursy  kwalifikacyjne dla nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym wspierania wysokiej jakości kształcenia w CKP przy ZSR w Kaczkach Średnich – Kursy/szkolenia/studia podyplomowe

Zadanie nr 3. Doradztwo zawodowe i tworzenie Pik – Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie nr 4. Organizacja staży u pracodawców – Praktyki i staże

Zadanie nr 5. Doposażenie pracowni – Dostosowanie/modernizacja budynków i pomieszczeń oraz doposażenie/wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego

w Koninie odpowiedzialne jest za realizację nw. zadań zgodnie z umową partnerską:

Zadanie nr 2 – od pozycji nr 21 do 25

Zadanie nr 3 – pozycja nr 27 i 29

 

Skip to content