Uczestnicy projektu „Młodzieżowe aktywizacje”, sumiennie i z wielkim zaangażowaniem, stawiając czoła niełatwym zadaniom przeprowadzili etap wdrażania swoich inicjatyw testując dotychczas pozyskane umiejętności.

Młodzi Aktywiści Kawęczyna

zorganizowali Gminny Festyn Jesienny przy współpracy z KGW i samorządem lokalnym. W trakcie imprezy przeprowadzili konkurs kulinarny oraz konkurs na najciekawsze przebranie Halloweenowe. Mieszkańcy przybyli całymi rodzinami a najmłodszych zabawiał Animator. Duża frekwencja potwierdziła silną potrzebę integracji mieszkańców, którzy bawili się mimo niesprzyjającej pogodzie i opadom deszczu. Kolejnym działaniem była „żywa lekcja wiedzy o samorządzie terytorialnym”. MAKi zorganizowały dla swoich rówieśników wizyty w urzędzie gminy. Młodzież zadawała pytania w tym te dotyczące planowanych inwestycji, tego jak wygląda praca w urzędzie oraz na jakie trudności napotykają pracownicy. Młodzież przedstawiła także własne sugestie na temat budowy sali gimnastycznej. Na koniec, jak prawdziwi interesanci, wypełniali przykładowe wnioski kierując się do odpowiednich urzędników. Trzecią inicjatywą był Tydzień Ekologiczny, który obejmował uczniów wszystkich szkół gminnych. Poprzez zabawę członkowie zespołu projektowego nauczyli swoich młodszych kolegów m.in. segregacji śmieci oraz tego jak ważna jest dbałość o naszą planetę. Przeprowadzone lekcje wzbogaciły ofertę edukacyjną szkół.

Brygada Kreatywnych Aktywistów z Kazimierza Biskupiego

to zespół, który  zapoczątkował cykl organizacji kina plenerowego dla mieszkańców. Na okres zimowy przeniesione do Gminnego Ośrodka Kultury. Ponadto młodzi zorganizowali spotkanie w Domu Seniora pod hasłem „Szanujmy, kochajmy starszych Ludzi, bo Oni byli tacy jak my, a my będziemy tacy jak Oni”. W planach mają kolejne spotkania aby podtrzymywać więzi międzypokoleniowe i spotykać się na wspólnym śpiewaniu i słuchaniu ciekawych opowieści. Zadziałali również edukacyjnie w tematyce ekologii zwracając uwagę młodszym i starszym kolegom i koleżankom na prawidłową segregację śmieci poprzez stosowne plakaty i zakup kolorowych koszy. Opracowali logo utworzonej grupy o nazwie Brygada Kreatywnych Aktywistów.

Młode Sówki z Olszówki

zorganizowały rajd rowerowy dla zdrowia i wiedzy – z wizytą w urzędzie gminy promując w ten sposób ekologiczny sposób poruszania się drogami lokalnymi. Kolejnym, prozdrowotnym działaniem, był turniej gier i zabaw ruchowych, do którego zaprosili rówieśników z całej gminy. Wśród konkurencji znalazły się: wyścigi rzędów i slalomowe, przeciąganie liny, rzut woreczkami do celu, mecz zbijaka i wiele innych. Dzięki współpracy z dorosłymi imprezę zakończyli wspólnym grillowaniem. Członkowie grupy zdecydowali się również na organizację akcji charytatywnej na rzecz piesków z zaprzyjaźnionego schroniska. Impreza połączona była z przeglądem talentów uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Olszówka, zakończona dużym sukcesem. Bilans zbiórki to wiele worków i puszek z karmą oraz kwota 695,50 zł.

„Sówki” opracowały plakaty oraz własne logo identyfikujące ich grupę, które posłuży w dalszych działaniach po zakończeniu projektu.

Tymczasem w Powidzu Młoda Społeczność Powidzka

poznała tajniki przygotowania i przeprowadzenia referendum lokalnego a przedmiotem był wybór nazwy i logo grupy młodzieży. Społeczność wybierała więc pomiędzy nazwami: Młodzi Aktywiści Gminni a Młoda Społeczność Powidzka. Chociaż w swym założeniu MAG miał odczarować rzeczywistość to wygrała MSP, która z pewnością przyczyni się do pozytywnych zmian w kształtowaniu partnerstwa na linii młodzież – samorząd lokalny.  Kolejnym działaniem był zapoczątkowany cykl spotkań z Ciekawymi Ludźmi. Na pierwsze spotkanie pozytywnie odpowiedział pilot samolotu transportowego – kpt. Daniel Sobieszczański, który przybliżył tajniki i ciekawostki wykonywanego zawodu. Innym działaniem była organizacja konkursu pn. „Mam Talent” w dwóch odsłonach, gdzie można było zaprezentować swój talent i rozwinąć skrzydła oraz spędzić miło czas robiąc to co się lubi. „Urząd od podszewki” to inauguracja pomysłu na zapoznawanie się z samorządem lokalnym przez młodych mieszkańców Powidza. Założeniem jest pokazanie jak funkcjonuje samorząd i jak w praktyce załatwiać urzędowe sprawy.

Skip to content