inno VET

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG

oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Edukacja

 

Nazwa projektu:  „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej i kontekście transformacji energetycznej”.

Komponent III (Component III) PROGRAM EDUKACJA („EDUCATION” PROGRAMME) Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia ´ zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego (Institutional cooperation for the improvement of quality and relevance of Vocational Education and Training (VET) and vocational continuing education.

 

Nr projektu: EOG/21/K3/W/0046

 

Cel projektu:

Głównym celem jest przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego oraz innych interesariuszy do podjęcia wyzwań związanych ze zmianą struktury gospodarczej w wyniku transformacji energetycznej w regionie Wielkopolski Wschodniej.

Cele szczegółowe obejmują:

 1. zdiagnozowanie zasobów, potencjału i potrzeb sektora VET ,
 2. opracowanie podstaw do wdrożenia zarządzania strategicznego VET w Wielkopolsce Wschodniej ,
 3. podniesienie wiedzy lokalnych interesariuszy VET w zakresie wdrażania programów i strategii rozwoju w sektorze VET,
 4. zdefiniowanie, upowszechnienie i wdrożenie instrumentów współpracy i dobrych praktyk dotyczących współpracy pomiędzy pracodawcami i placówkami VET,
 5. rozwój instytucjonalny i umiędzynarodowienie partnerów; zacieśnienie współpracy pomiędzy krajami darczyńcami i Polską,
 6. promocja kształcenia i szkolenia zawodowego jako priorytetowego wyboru ścieżki kształcenia wśród młodzieży i społeczeństwa lokalnego.

 

Wartość: 242 730,00 EUR

Kwota dofinansowania: 242 730,00EUR

Poziom dofinansowania: 100%

 

Termin realizacji:

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2022 r.

Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2023 r.

 

Lider projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

 

Partnerzy:

 1. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.
 2. FURIM Institutt w Oslo.

 

Partnerzy lokalni / sygnatariusze listu intencyjnego:

 1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.
 2. Konińska Izba Gospodarcza.
 3. Turecka Izba Gospodarcza.
 4. Starostwo Powiatowe w Kole.
 5. Starostwo Powiatowe w Koninie.
 6. Starostwo Powiatowe w Słupcy.
 7. Starostwo Powiatowe w Turku.
 8. Urząd Miejski w Koninie.
 9. Akademia Nauk Stosowanych w Koninie.
 10. Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich.
 11. Cech Rzemiosł Różnych w Kole.
 12. Cech Rzemiosł Różnych w Koninie.
 13. Cech Rzemiosł Różnych w Słupcy.
 14. Cech Rzemiosł Różnych w Turku.

 

Działania w projekcie obejmują:

 1. Diagnozę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej.
 2. Opracowanie i przygotowanie strategii kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej.
 3. Opracowanie monografii naukowej – Dobre praktyki w innowacyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym w kontekście transformacji Wielkopolski Wschodniej. Instrumenty współpracy szkól z pracodawcami w zakresie kształcenia dualnego i zawodowego z Norwegii i Polski.
 4. Cztery warsztaty upowszechniające: w powiecie konińskim wraz z miastem Konin oraz w powiatach: kolskim, słupeckim i tureckim.
 5. Dwa międzynarodowe spotkania partnerskie. Działania związane z uczeniem się i szkoleniem – szkolenie kadry projektowej (Oslo, Norwegia).
 6. Dwa międzynarodowe spotkania partnerskie (Konin, Polska).
 7. Konferencja podsumowująca realizację projektu (Konin, Polska).
Skip to content